Smart - formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:

Krok 7 - Utracone należności *

* - utracone nalezności (wg daty powstania należności):
a) spisane w koszty należności;
b) należności przysługujqce od dłuzników, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłosci z powodu braku masy upadłosciowej lub w stosunku do których zostata stwierdzona bezskuteczna egzekucja komornicza, o ile nie zostały uwzględnione jako należnosci spisane w koszty. Od ww. nalezności należy odjąć wszystkie kwoty odzyskane (np. z tytutu zabezpieczeń, zastrzezeń własności, ubezpieczeń nalezności, gwarancji lub z innych tytułów) oraz należności powstałe przed rokiem 2014.
Rok Wartość utraconych należności [PLN]
2019 PLN
2020 PLN
2021 PLN