Smart - formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:

Krok 7 - Utracone należności *

* - należności powstałe w danym roku kalendarzowym, przysługujące od dłużników w stosunku do których wszczęto lub zakończono postępowanie nakazowe lub upominawcze, egzekucję komorniczą, postępowanie układowe lub likwidacyjne oraz jeśli ogłoszono ich upadłość, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku masy upadłościowej, bez względu na kwoty odzyskane z tytułu ubezpieczeń należności bądź gwarancji.
Rok Wartość utraconych należności [PLN]
2021 PLN
2022 PLN
2023 PLN