Smart - formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:

Krok 6 - Kwartalne salda należności w ostatnim roku obrachunkowym (według stanu na ostatni dzień danego kwartału)

Kwartał Saldo
I PLN
II PLN
III PLN
IV PLN