Smart - formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:

Krok 5 - Wiekowanie należności (należności po terminie płatności według okresu przeterminowania)

Okres przeterminowania Wartość przeterminowanych należności [PLN] Liczba dłużników
do 60 dni
od 61 do 180 dni
powyżej 180 dni