Smart - formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:

Krok 2 - Wyniki finansowe

Przedmiot działalności, który ma podlegać ubezpieczeniu


: 0 zł
[PLN] [PLN] Razem [PLN]
a) obrót wykonany w ostatnim okresie obrachunkowym (z VAT)

b) plan obrotu na najbliższe 12 miesięcy

w tym: transakcje gotówkowe:

transakcje objęte faktoringiem z przejęciem ryzyka pod polisą faktora:

inne transakcje nieubezpieczone na podstawie pkt. 4 OWU:

pozostałe transakcje nieubezpieczone:

c) plan obrotu do ubezpieczenia na najbliższe 12 miesięcy